เกี่ยวกับเรา
Back    
 

บริษัท ซีพีแอล เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2537 งานแรกที่เราทำคือรับติดตั้งงานสแตนเลส   รับขึ้นรูปสแตนเลสทุกชนิด สืบเนื่องจากการทำงานที่เน้นเรื่องคุณภาพและบริการเป็นหลัก ทำให้งานที่ทำต้องขยายงานมากขึ้นตามความต้องการของลูกค้า  ปัจจุบันงานของเราจะมี :-
    - ติดตั้งงานสแตนเลส
    - ติดตั้ง Aluminium  Composite
    - ติดตั้งงานเหล็ก 
    - รับประกอบชิ้นงาน  หรือชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ หรือชิ้นงานที่ทำด้วยสแตนเลสหรือเหล็ก เช่น ขาโต๊ะ เก้าอี้ ราวแขวนผ้า ชั้น ถาด  (OEM)
นับเป็นเวลากว่า 17 ปีที่เราประกอบกิจการมา เรามีมาตรฐาน ISO  9001:2008  ในการทำงานและยังคงยึดมั่นการทำงานด้วยบริการที่มีคุณภาพ ควมจริงใจ ซื่อสัตย์ ด้วยดีกับลูกค้ามาตลอด ตามนโยบายของบริษัทฯ  “ ซีพีแอล มุ่งมั่น พัฒนา สร้างสรรค์ ใส่ใจคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า “

เป้าหมายบริษัท

“สร้างความพึงพอใจให้กับพนักงาน โดยการสร้างสวัสดิการที่ดีที่สุด”

นโยบายคุณภาพ

“CPL มุ่งมั่น พัฒนา สร้างสรรค์ ใส่ใจคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า”