บริการของเรา
Back    
 
1. รับติดตั้งงานสแตนเลส   เช่น
-ราวบันได   ราวระเบียง  ราวกันตก
-หุ้มเสา  
-หุ้มลิฟต์
-ประตู – หน้าต่าง
-รางน้ำ
-งานป้าย  ตัวหนังสือ
2. รับติดตั้ง Aluminium Composite  เช่น
-ผนังอาคาร 
-หุ้มเสา
3. รับติดตั้งงานเหล็ก  เช่น
- ราวบันได 
-  ราวระเบียง 
- ราวกันตก ฯลฯ